Studiu Eficienta Energetica


Studiul de eficienta energetica a cladirilor se elibereaza in urma calculelor auditorului energetic, pe baza proiectului imobilului sau imobilelor care urmeaza a se construi si are rolul de a evalua cât de fezabilă tehnic, economic şi din punct de vedere al mediului, ar fi utilizarea unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, la o clădirea proiectată.


Studiul privind utilizarea surselor alternative de energie este obligatoriu in cazul in care se doreste obtinerea autorizatiei de construire, si este cerut in certificatul de urbanism al cladirii. Legea 156/2016 care modifica legea 372/2005 prevede obligativitatea intocmirii studiului privind implementarea surselor regenerabile de energie pentru cladirile nou construite.

Aceste sisteme alternative pot fi:

  • descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;
  • de cogenerare/trigenerare;
  • centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc;
  • pompe de căldură;
  • schimbătoare de căldură sol-aer;
  • recuperatoare de căldură.

Acte necesare:

  • proiectul de arhitectura a constructiei (parte scrisa si desenata)
  • proiectul de instalatii a constructiei (parte scrisa si desenata)
  • alte documente referitoare la specificatile materialelor si sistemelor care vor fi utilizate la realizarea constructiei

Eliberarea studiului de eficienta energetica

In functie de complexitatea cladirii, dupa analiza initiala a documentatiei, se va stabili de comun acord un termen de predare al studiului , pretul lui, precum si modalitatea de livrare a documentatiei.


Avand in vedere ca studiul de eficienta energetica se bazeaza pe proiectul cladirii care urmeaza sa fie autorizat, putem elibera acest studiu pentru constructii situate pe tot teritoriu Romaniei.